Eisen en richtlijnen

Het corona-virus zorgt ervoor dat we op dit moment op een andere manier met elkaar om moeten gaan. Onze vereniging volgt de voorschriften van het RIVM. Op deze pagina staan de eisen en richtlijnen samengevat die gelden voor iedere bezoeker van onze accommodatie.

De eisen en richtlijnen zijn als volgt onderverdeeld:

Veiligheid- en hygiëne voorwaarden voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken.

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

 • Als jij en/of een huisgenoot positief getest of in afwachting van de uitslag van de test bent of een nauw contact hebt gehad met een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan ook thuis.

 • Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid  en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder.

 • Vermijd drukte.

 • Was je handen, voor en na het bezoek aan onze accommodatie.

 • Volg altijd de gemerkte looproutes.

Corona-maatregelen voor sporters

Deelnemen aan trainingen:

 • Registreer je voor iedere training i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek.

 • Houd bij het verzamelen met jouw trainingsgroep de ingang (ook van de tennisvereniging) en looproutes vrij.

Tijdens de training:

 • Sporters van 18 jaar en ouder houden minimaal 1,5 meter afstand, tenzij dit de sportbeoefening in de weg staat (bv. bij inhalen).
 • In het krachthonk mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn (let op 1,5 m). Voor aanvang van de training moeten deze personen zich in het krachthonk registreren.

 • In de materiaalruimte mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn (let op 1,5m). Atleten mogen alleen in deze ruimte komen na uitdrukkelijke toestemming van een trainer. Trainers maken onderling afspraken over het pakken en opruimen van de materialen in relatie tot de 1,5 meter afstand.

 • Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op de baan actief zijn.

Corona-test

 • Ben je positief getest op Corona neem dan onmiddellijk contact op met jouw trainer.

Corona-maatregelen voor ouders/verzorgers

 • Geef voor de eerste training uitleg aan het kind over de corona-maatregelen.

 • Meld jouw kind voor de training aan.

Corona-maatregelen kantine en terras

 • Bij aankomst in de kantine dienen kantine- en terrasgebruikers zich apart te registeren.

 • De kantine- en terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten en op minimaal 1,5m afstand t.o.v. personen van 18 jaar en ouder. Verplaatsen gebeurt niet onnodig. Er wordt niet van plaats gewisseld. Betaling gebeurt zoveel mogelijk contactloos.

Corona-maatregelen tijdens wedstrijden en evenementen

 • De corona-maatregelen zoals boven vermeld zijn van toepassing. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn om de wedstrijd of het evenement mogelijk te maken worden deze door de organisatie bekend gemaakt. Er is in elk geval een corona-coördinator aanwezig.

Deel op sociale media:

Terug naar boven