Eisen en richtlijnen

Het corona-virus zorgt ervoor dat we op dit moment op een andere manier met elkaar om moeten gaan. Onze vereniging volgt de voorschriften van het RIVM. Op deze pagina staan de eisen en richtlijnen samengevat die gelden voor iedere bezoeker van onze accommodatie.

Algemene maatregelen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken.

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kun je op basis van de testuitslag aantonen dat je geen corona hebt, ben je ook weer welkom bij AVGM. Bij een quarantaineplicht blijf je thuis tot deze is afgelopen.

  • Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid  en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

  • Was je handen, voor en na het bezoek aan onze accommodatie.

  • Schud geen handen

Kantine en terras

  • De kantine en het terras zijn geopend. Het afhalen van eten en/of drinken in de kantine voor gebruik op het terras of rond de atletiekbaan is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor het zitgedeelte in de kantine is een coronatoegangsbewijs voor personen van 13 jaar en ouder verplicht. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.

  • De bezoekers van het zitgedeelte nemen hier een vaste zitplek in en verplaatsen gebeurt niet onnodig. Er wordt niet van plaats gewisseld.

  • Betaling gebeurt zoveel mogelijk contactloos.

Corona-maatregelen tijdens wedstrijden en evenementen

  • De corona-maatregelen zoals boven vermeld zijn van toepassing. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn om de wedstrijd of het evenement mogelijk te maken worden deze door de organisatie bekend gemaakt. Er is in elk geval een corona-coördinator aanwezig.

Deel op sociale media:

Terug naar boven