Peter Cras erelid

Algemeen

BEST - Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Peter Cras op voorstel van het bestuur door de leden benoemd als erelid van de vereniging. De oorkonde die bij deze benoeming hoort alsmede een GM-speldje (gemaakt en geschonken door Tom Nouwens) wordt hem overhandigd door de voorzitter Paul Hoen.
Peter heeft tijdens de ledenvergadering afscheid genomen als voorzitter van de Commissie Lopen, een functie die hij bijna 13 jaar heeft bekleed. De voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid. Maar behalve als bestuurder is Peter ook heel actief als lid van de sponsorcommissie. Die taak blijft hij gelukkig nog uitvoeren, want voor GM is hij een onmisbare contactpersoon met de sponsoren.

 

fotobijschrift Peter Cras ontvangt de oorkonde uit handen van voorzitter Paul Hoen

tekst Marleen Smulders
foto Ben Saris


Deel op sociale media:

Terug naar boven