Uitbreiding materiaalruimte

Algemeen

BEST - De uitbreiding van de materiaalruimte schiet hard op. Intussen ligt het dak er al op! Aanstaande maandag vindt de vooroplevering plaats. Komende week wordt de elektra (binnen) in orde gemaakt, wordt de deur geplaatst, wordt de hemelwaterafvoer in orde gemaakt en wordt het voegwerk afgerond. Daarmee is het werk voor de aannemer klaar, maar dan begint het eigenlijk pas voor ons...

Op korte termijn moet vanuit ons clubgebouw stroomvoorziening aangelegd worden naar het nieuwe hok. Hiervoor moet een sleuf gegraven worden van 135 meter lang. Dat is een hoop werk en we hopen dat er zich daarvoor toch enkele vrijwilligers aan willen melden. Op dit moment lopen de voorbereidingen daarvoor in de zin van het bestellen van de benodigde materialen.

Zoals het er nu naar uitziet zal medio oktober gestart worden met de herinrichting van de parkeerplaats. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure van de gemeente Best.

Zodra er meer nieuws is zal dit bekend worden gemaakt via de website en Facebook. In het eerstvolgende clubblad zal ook een artikel verschijnen over de herinrichting van de perkeerplaats en de uitbreiding van de materiaalruimte.

Tenslotte zijn in het fotoalbum weer een aantal foto's toegevoegd.

tekst Martin Nijkamp
foto Martin Nijkamp


Deel op sociale media:

Terug naar boven