Nieuwsbrief

Is deze nieuwsbrief niet goed te lezen? Bekijk dan in je browser.
avgm logo 60 desktop AVGM Nieuwsbrief
Algemeen

Uitgave 22 december 2017
 

Woord van de Voorzitter

Het jaar 2017 loopt op zijn einde en daarom is nu  bij uitstek het moment om terug te blikken. Een jaar dat in het teken stond van het verleden, daar we dit jaar ons 60 jarig jubileum vierden. Opgericht op 15 april 1957 is Atletiekvereniging Generaal Michaëlis nog steeds een vereniging waar atletiek, per slot van  rekening de moeder aller sporten, in al zijn facetten en ambitieniveaus kan worden beoefend. In onze Jubileum di-GMer is een erg goed beeld gegeven van  de gebeurtenissen en bijzonderheden van de afgelopen 10 jaar. Op zaterdag  15 april was er een zeer geslaagd jubileumfeest waar ongeveer 400 GM-leden aanwezig waren, waaronder ook een aantal leden van het eerste uur.

Nico in de modder

 Tijdens de afgelopen 60 jaar is onze vereniging in staat gebleken om op een
 creatieve manier om te gaan met de grote maatschappelijke veranderingen en de
 gewijzigde inzichten over het beoefenen van de atletieksport in het algemeen en
 in atletieksport in verenigingsverband in het bijzonder. Hoewel atletiek meestal
 een individuele sport is, geeft atletiek in groepsverband duidelijke voordelen; een
 vereniging is per slot van rekening meer dan de optelsom van afzonderlijke
 leden. Goed opgeleide trainers, sportmedische begeleiding, een grote schare aan
 vrijwilligers, een schitterende accommodatie en gezelligheid zijn daarbij
 belangrijke elementen. Een bijkomend voordeel is ook dat als je een keer tot aan
 de knieën in de modder zakt, je medelopers te hulp kunnen schieten. Dat heeft in
 ieder geval onze penningmeester aan den lijve ondervonden.

In onze Algemene Ledenvergadering zullen de diverse commissies hun jaarverslag 2017 presenteren en krijgen jullie een totaal overzicht over afgelopen jaar. Het gaat goed met onze atletiekvereniging, volop activiteiten en prestaties en met een gezond financieel huishoudboekje. Het bestuur is tevreden met wat we hebben bereikt.

Als bestuur zijn we bezig met het opstellen van ons meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022, ook dit wordt gepresenteerd in de ALV. Onze missie blijft ongewijzigd. Er voor zorgdragen dat zo veel mogelijk inwoners van Best en omgeving op zowel recreatief als prestatief gerichte  wijze, op een  verantwoorde manier in verenigingsverband de loopsport blijven of gaan beoefenen en streven naar het aanbieden van een breed en eigentijds atletiekprogramma van hoge kwaliteit.  Extra uitdagingen voor 2018 zijn er natuurlijk ook voor het bestuur. We willen bijvoorbeeld ons clubgebouw herinrichten zodat het nog meer de huiskamer van onze vereniging wordt. Ook de interne en externe communicatie willen we verbeteren en meer afstemming brengen tussen  nieuwsbrieven,  website, social media en de (locale) krant. Ons driemaandelijks clubblad de di-GMer krijgt ook een nieuwe opzet.  Dit alles wil het bestuur realiseren samen met steun van onze leden en vele vrijwilligers.

Namens het bestuur wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie  bijdrage aan GM en wens ik jullie prettige feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2018. Ik hoop jullie te zien op de oliebollen in ons clubhuis op 30 december vanaf 11.00 uur.

Paul Hoen

  Atletiekvereniging AVGM
Gildelaan 2
5684 EZ Best
0499-390747
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.avgm.nl
 
AVGM Nieuwsbrief Algemeen

Je bent geabonneerd met e-mail adres [email].
Abonnement direct stopzetten? klik hier.
 

Deel op sociale media:

Terug naar boven