Sinds 2021 beschikken we over LED-verlichting op onze accommodatie. De verlichting is in- en uit te schakelen via de tablet in de meterkast. Er zijn verschillende voorinstellingen geprogrammeerd, waarmee afhankelijk van de verlichtingsbehoefte op dat moment op (delen van) de accommodatie de verlichting kan worden ingeschakeld.

In- en uitschakelen van de baanverlichting

Tijdschema baanverlichting

De baanverlichting is geschakeld achter een tijdklok. Hierdoor is het niet mogelijk om buiten de reguliere trainingstijden de baanverlichting in te schakelen.

Tijden

  • Maandag: 17.55 - 22.00
  • Dinsdag: 18.30 - 21.00
  • Woensdag: 17.55 - 22.00
  • Donderdag: 18.30 - 21.00
  • Vrijdag, zaterdag, zondag: n.v.t.

Is er buiten de reguliere trainingstijden toch baanverlichting nodig, dan dient dit vooraf te worden afgestemd met de accommodatiebeheerder. Structurele wijzigingen lopen via het bestuur.

Calamiteiten

Het kan voor komen dat de aansturing van de verlichting niet werkt. Bijvoorbeeld bij een internet- of netwerkstoring. Ook kan er een storing bij de leverancier zijn. In dat geval kan de verlichting d.m.v. sleutelschakelaars handmatig worden ingeschakeld.

Verlichting bootcampveld

Voor het bootcampveld is aparte verlichting beschikbaar. De schakelaar voor deze verlichting bevindt zich in het bootcamphok.