We hebben de beschikking over een breed scala aan sport-, spel- en evenementen-materialen. Om het gebruik hiervan in goede banen te leiden zijn er afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van onze materialen. Deze afspraken staan hier onder.


Reglement gebruik materiaal

ingangsdatum: 1 juli 2015

 1. Het is niet toegestaan om wedstrijdmateriaal te gebruiken tijdens trainingen. De enige uitzondering op deze regel is het gebruik van speciale speren. Deze mogen alleen worden gebruikt tijdens de training in overleg met een daartoe bevoegde trainer.
  De voorzitter Baanatletiek bepaalt welke trainer bevoegd is.
 2. De materiaalbeheerder stelt op verzoek van de bevoegde trainer het materiaal beschikbaar. Dit kan middels het (tijdelijk) verstrekken van een sleutel van de berging met wedstrijdmaterialen, of door het materiaal tijdelijk in het trainingsmaterialenhok op te slaan.
 3. De atleten mogen tijdens de training gebruik maken van oefenmateriaal. Dit materiaal wordt onder begeleiding van de trainer uit de berging gehaald.
 4. De trainer leert de atleet zorgvuldig en veilig omgaan met materiaal.
 5. Het materiaal dat wordt meegenomen uit de berging, wordt geteld zodat na afloop hetzelfde aantal terugkomt in de berging.
 6. Het materiaal heeft een vaste plaats in de berging. Het gebruikte materiaal wordt op de juiste plaats teruggelegd of -gezet.
 7. De trainer meldt het aan de materiaalbeheerder als materiaal gerepareerd moet worden, kapot is gegaan of niet deugdelijk is en als er onvoldoende materiaal is.
 8. De doppen van de polsstokken worden tijdens de training voorzien van een tennisbal, om slijtage van de dop te voorkomen (uitgezonderd de aluminium polsstokken).
 9. Na afloop van de training zijn de trainers verantwoordelijk voor:
  1. het netjes opbergen van het materiaal in de berging;
  2. het aan de kant van de baan zetten van de trainingshorden (op de tegels);
  3. het op de kunststof aanlopen zetten van de steeplebalken (dus niet op het gras);
  4. het goed afdekken van de (pols)hooginstallatie(s);
  5. het aanvegen van de kogelsectoren;
  6. het aanharken van de verspringbakken en het vegen van de bestrating rond de verspringbakken.
 10. Materiaal wordt alleen (uit)geleend in overleg met de materiaalbeheerder. Zie hiervoor het Reglement huren/lenen materiaal.

Reglement huren en lenen materiaal

ingangsdatum: 1 juli 2015

Atletiekverenigingen

 • Andere atletiekverenigingen kunnen het sport en spelmateriaal van Generaal Michaëlis gratis lenen.
  Een uitzondering hierop vormen de marathonklok (€ 50,- per dag), de stopwatches (€ 2,50 per stuk, per dag), de tijdprinter (€ 7,50 per dag, inclusief een rolletje papier), de portofoons (€ 5,00 per stuk per dag) en de partytenten (€ 15,00 per stuk, per dag).
 • Het lenen van materiaal vindt plaats in overleg met de materiaalbeheerder.
 • Door de materiaalbeheerder wordt een formulier ingevuld. Bij teruggave wordt het materiaal gecontroleerd en het formulier afgetekend.
 • Eigen evenementen en trainingen hebben altijd voorrang op het beschikbaar stellen van materialen.

Derden

 • Derden kunnen het oefenmateriaal van Generaal Michaëlis huren voor een bedrag van € 45,- per dag. Dit bedrag wordt ook extra in rekening gebracht als derden de accommodatie/baan huren en gebruikmaken van het materiaal van Generaal Michaëlis.
 • Het lenen van materiaal vindt plaats in overleg met materiaalbeheerder. Niet alle materialen worden buiten de accommodatie beschikbaar gesteld.
 • Door de materiaalbeheerder wordt een formulier ingevuld. Bij teruggave wordt het materiaal gecontroleerd en het formulier afgetekend.
 • Eigen evenementen en trainingen hebben altijd voorrang op het beschikbaar stellen van materialen.

Atleten Generaal Michaëlis

 • Atleten die lid zijn van Generaal Michaëlis kunnen gratis oefenmateriaal en speciale wedstrijdmaterialen lenen om mee te nemen naar wedstrijden.
 • Het lenen van materiaal vindt plaats in overleg met de materiaalbeheerder.
 • Door de materiaalbeheerder wordt een formulier ingevuld. Bij teruggave wordt het materiaal gecontroleerd en het formulier afgetekend.
 • Het vervoer van polsstokken en speren vindt uitsluitend plaats in kokers of in de speciaal daarvoor bestemde transportzak.
 • Eigen evenementen hebben altijd voorrang op het beschikbaar stellen van (wedstrijd)materialen.

Voor alle categorieën geldt dat degene die het materiaal huurt of leent verantwoordelijk is voor het materiaal. Dit betekent dat bij verlies, diefstal, of schade de kosten voor vervanging in rekening zullen worden gebracht bij degene die het materiaal huurt of leent.