Het lijkt een wat strijdbare naam. Staat hier een generaal aan het hoofd? Atletiekvereniging Generaal Michaëlis is opgericht in 1957. In de gemeente Best was het in die tijd de gewoonte om verenigingen te vernoemen naar onze bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog, in dit geval Generaal Michaëlis. Er is veel te vertellen over Generaal Michaëlis en andere bevrijders. Uiteraard willen we je de informatie hierover niet onthouden: klik hier om meer over onze bevrijders te lezen.

Oprichting en eerste jaren

Op 15 april 1957 werd een oprichtingsvergadering gehouden, waarvoor huis aan huis folders waren verspreid, daarnaast waren nog een 30-tal personen persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de vergadering werden de oprichtingsplannen bekend gemaakt. Op 16 april hadden zich al 22 personen aangemeld.

In vogelvlucht door de jaren

 • De eerste jaren werd er getraind op een sintelbaantje. Midden jaren 60 liep het ledental op tot 150 leden, hierna volgde een daling. In 1980 telde de club 268 leden. In de jaren 80 bleef het aantal leden steeds rond de 250 schommelen.
 • In 1983 opende GM het eerste clubhuis d'n aanloop op sportpark de Leemkuilen en krijgt een grasbaan op het voetbalveld ter beschikking. Toen zijn ook de recreanten loopgroepen ontstaan. En werden starterscursussen gegeven voor personen die wilden beginnen met recreatief hardlopen.
 • Op 2 juni 1992 besloot de gemeenteraad om een nieuwe atletiekbaan aan te leggen. Op 2 april 1993 werd deze vier lanes atletiekbaan officieel in gebruik genomen en op11 juni 1994 werd het clubgebouw geopend en de nieuwe naam 'd'n Opstap' onthuld.
 • In 1996 steeg het ledenaantal boven de 300, een mijlpaal, die zeker ook te danken is aan de opening van de atletiekbaan.
 • In 2007 vierden we ons 50 jarig bestaan. In die vijftig jaar is onze vereniging uitgegroeid tot een volwassen, bloeiende club, waar naast het neerzetten van een sportieve prestatie, gezelligheid hoog in het vaandel staat. Ter ere van dit vijftig jarig jubileum is een jubileumboek uitgegeven, een prachtig boek met feiten, foto's, cijfers, bekers, onderscheidingen, vele leuke anekdotes, records, tradities, prestaties en nog veel meer. Dat er in die vijftig jaar veel gebeurd is, mag duidelijk zijn. Te veel om op deze website prijs te geven. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, het jubileumboek (auteur Ben Saris) is een echte aanrader!
 • In 2009 verwelkomden we ook ons 750ste lid. De atletiekbaan is in dat jaar uitgebreid naar zes lanes. Op 23 mei 2009 vond de officiële opening plaats. Hier waren we erg blij mee, omdat we daarmee ook de kans kregen om grote wedstrijden te organiseren.
 • In 2014 zijn we gestart met bootcamp training; eind 2016 is de gemeente akkoord gegaan met de bijbehorende uitbreiding van onze accommodatie.
 • In 2015 is GM gestart met Bambie-atletiek voor 4 tot 6-jarigen.
 • In 2017 is ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan een magazine verschenen met wederom veel interessante gegevens over onze vereniging.
 • In 2019 is de inrichting van onze kantine volledig vernieuwd.
 • In 2019 zijn we gestart met powerwalking; lopen in een stevig tempo, met spierversterkende oefeningen tussendoor.
 • In 2021 zijn van onze baanverlichting alle armaturen vervangen door LED-armaturen.
 • In 2022 is het oude deel van ons clubhuis gerenoveerd. Hierbij is o.a. het tegelwek, sanitair en de vloer vervangen en een systeem voor legionella-preventie geïnstalleerd. Daarnaast is de ventilatie in de douchesruimten verbeterd.

Vrijwilligersorganisatie

Op dit moment hebben we ruim 200 vrijwilligers die training geven, bardiensten draaien, clubbladen en nieuwsbrieven maken, het interieur verzorgen, de website bijhouden, wedstrijden organiseren, jureren, de baan onderhouden, schilderen en klussen etc.
Ons trainerskorps heeft een omvang voor ruim 70 personen, waarvan al zo'n dertig voor de jeugdatleten. Naast onze jeugd zijn vele groepen recreatieve hardlopers, wandelaars, Powerwalkers, Nordic wandelaars en bootcampers een aantal keren per week actief bezig met hun conditie.
Gesteund door al deze vrijwilligers kunnen wij al deze faciliteiten aan onze leden bieden. Onze leden trainen, besturen, sporten, geven training, draaien bardiensten, klussen, verzorgen clubbladen, haast te veel om op te noemen. Onze leden houden de vereniging draaiende. En daar zijn we trots op!