avgm logo desktop

Commissies

De commissie Baanatletiek behartigt de belangen van jeugd en senioren baanatleten, zowel wedstrijdsport als recreatief.

In de commissie hebben zitting:

Een bestuurslid Baanatletiek (Voorzitter Baanatletiek)

Twee coördinatoren, namelijk

 1. Pupillen coördinator (ma/wo trainingen)
 2. ABCS Coördinator (di/do training)

Verder willen we nog een trainerscoördinator aanstellen puur gericht op kennisvergroting/verbreding trainers. Een coach voor de trainers als het ware.

De taak van de commissie bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps.
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • trainingsopbouw in de meest ruime zin (groepen, niveaus, indeling in groepen)
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • stimuleren deelnemen aan (eigen) wedstrijden door leden
 • veiligheid groepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie
 • werving nieuwe leden middels onder meer Schoolsport

De commissie Lopen behartigt de belangen van de recreatieve - en wedstrijdlopers. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Lopen)
 • de trainingscoördinator
 • de looptrainers als afgevaardigden uit de recreantengroepen en de wedstrijdgroep

Haar taak bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps.
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • trainingsopbouw in de meest ruime zin (groepen, niveaus, indeling in groepen)
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • stimuleren deelnemen aan eigen wedstrijden door leden
 • organiseren van de loopcursussen voor beginners
 • veiligheid loopgroepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De commissie Wandelen behartigt de belangen van de recreatieve wandelaars en Nordic wandelaars. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Wandelen)
 • de trainers als afgevaardigden uit de groepen

Haar taak bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • organiseren van de Nordic Walking cursussen voor beginners
 • veiligheid groepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De WOC is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van wedstrijden in Best. Zij budgetteert de wedstrijden en bewaakt de uitgaven van de wedstrijden.
In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter WOC)
 • wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden
 • materialen commissie (deze heeft de zorg over het te gebruiken materiaal)
 • diverse leden in de commissie en in het veld

Zeer nauw betrokken bij deze commissie is de juco, dit is de jury contact persoon. In overleg met de WOC wordt het aantal benodigde juryleden voor een wedstrijd bepaald. De juco zorgt dat het aantal benodigde juryleden aanwezig is.
De juco zorgt er eveneens voor dat het jurycorps regelmatig wordt aangevuld met nieuwe leden door het organiseren van jurycursussen.

 

Momenteel hebben we alleen een NAC voor de jeugdleden.
In de commissie hebben zitting:

 • jeugdtrainers van TC baan
 • leden (commisieleden)

De commissie houdt zich bezig met het ontspanningsprogramma. Zo staat er voor de jeugd jaarlijks een jeugdkamp, bingoavond, zwemmen en een speurtocht op het programma.

 

De CHC zorgt voor de:

 • barbezetting tijdens trainingsavonden
 • barbezetting tijdens wedstrijden
 • barbezetting tijdens overige evenementen
 • inkoop
 • prijsbepaling van de consumpties
 • het bij- en schoonhouden van het clubgebouw
 • onderhoud clubgebouw
 • de coördinatie van het gebruik van het clubgebouw

In de commissie hebben zitting:

 • kantinebeheerder(s)
 • bardienstmedewerkers

 

Er is vaak veel publiciteit rond de vereniging: verslagen van wedstrijden, aankondigingen van door GM te organiseren wedstrijden, startergroepen voor hardlopen, cursussen Nordic Wandelen.

Daarnaast zorgt een redactie voor het digitale clubblad en verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven. Het kader en leden kunnen een bijdrage voor het clubblad leveren. Het kader levert informatie voor de nieuwsbrieven.

 

De sponsorcommissie houdt zich bezig met adverteerders en het binnen halen van sponsorgelden.
In de commissie zitten:

 • twee bestuursleden
 • adviseurs (leden)
 • secretaris sponsorcommissie

 

De webcommissie beheert de website van GM, bewaakt de content, zorgt voor de eindcontrole van de aangeleverde teksten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen.

De eindredacteuren zijn ook verantwoordelijk voor de samenstelling en uitgave van het digitale clubblad.

De webcommissie bestaat uit:

 • bestuurslid
 • twee webmasters
 • een eindredacteur
 • enkele commissieleden
 • coördinator social media

 

 

Registreert nieuwe leden a.d.h.v. het inschrijfformulier. Zorgt voor de mutaties van bestaande leden en verzorgt de communicatie met de Atletiekunie.

.

 


Deel op sociale media:

Terug naar boven