Voor de communicatie rond activiteiten, zowel binnen de vereniging als daarbuiten, bestaat een aantal mogelijkheden. Het doel van deze handleiding is deze mogelijkheden te verduidelijken en aan te geven welke informatie nodig is en aan wie deze moet worden aangeleverd.
Houd er rekening mee dat dit tijdig dient te gebeuren, we zijn immers allemaal vrijwilligers die het naast andere activiteiten doen.