De algemene ledenvergadering is gehouden worden op vrijdag 17 maart 2023.
Hier vindt u de concept notulen van die vergadering

Hieronder vindt u ook nog de notulen van 2022 en de jaarverslagen: