De algemene ledenvergadering 2018 is gehouden op vrijdag 9 maart.
Ondestaande stukken zijn daar besproken: