De algemene ledenvergadering is gehouden op vrijdag 15 februari 2019, aanvang 20.00.
Hieronder vindt u de notulen van vorig jaar en de jaarverslagen: