De algemene ledenvergadering is gehouden op vrijdag 2 juni 2021. De notulen van deze jaarvergadering kunt u hier inzien.

Hieronder vindt u nog de agendastukken van deze vergadering:

1. Aankondiging en agenda 2021
2. Concept notulen Algemene Ledenvergadering AVGM dd. 3-7-2020
3. Jaarverslag secretaris 2020
4. Jaarverslag Baanatletiek 2020
5. Jaarverslag Clubhuis 2020
6. Jaarverslag Commissie Lopen 2020
7. Jaarverslag Commissie Wandelen 2020
8. Jaarverslag Communicatie 2020
9. Jaarverslag Sponsorcommissie 2020
10 Jaarverslag WOC 2020
11. Jaarverslag Lief en Leed 2020
12. Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2020
13. Jaarverslag Vrienden van GM 2020