Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Een rondje lopen geeft energie en verhoogt je productiviteit.

In 2002 is de de zogenaamde "Generaal Michaëlis" loop- en wandelroute in gebruik genomen; een sociaalveilige, verkeersveilige en blessureveilige route van 5 km. De route loopt door de wijken Heivelden, Heuveleind, langs het kanaal, de Kantonnier en sportpark Naastenbest. Daardoor geeft het veel belangstellenden de mogelijkheid om op elk punt in te stappen. De officiële start van de ronde is vanaf de atletiekbaan.

Kaart met route voor website thumb

In 2022 is deze route i.v.m. gewijzigde verkeerssituaties aangepast en opnieuw bewegwijzerd. De gehele route is met pijlen aangegeven. Daarnaast volgt vanaf de eerste kilometer iedere 500 meter een afstandsaanduiding d.m.v. bordjes. Op de parkeerplaats bij ons clubhuis aan de Gildelaan 2 in Best staat het startbord met informatie over de route:

Startbord voor op website thumb 

Wandelroutenetwerk

In samenwerking met het SRE heeft atletiekvereniging GM het wandelroutenetwerk in Best uitgezet. Dit netwerk omvat ruim 60 km. De wandelroutes worden gevormd door knooppunten. Vrijwilligers van GM onderhouden dit netwerk.

Knooppuntenkaarten van het wandelroutenetwerk zijn verkrijgbaar bij ANWB en boekhandel.