avgm logo desktop

Baanatletiekprijzen

Binnen de Baanatletiek van de vereniging zijn er verschillende bekers te winnen hieronder is beschreven welke:

De Jo Schout - beker, deze prijs is in het leven geroepen door de Baanatletiek, is een beker voor de A- en B junioren en de senioren. Deze beker is voor de atleet die naast het atleet zijn zich ook inzet voor de vereniging.

 

Deze beker is te winnen door pupillen en door C/D junioren.

Deze beker wordt ieder jaar uitgereikt aan de atleet of atlete bij de jeugd die dat jaar volgens de train(st)ers het meeste opviel door:

 • bijna altijd aanwezig bij trainingen
 • vaak aanwezig bij wedstrijden
 • goed gedrag tijdens trainingen
 • goede uitstraling tegenover medeatleten
 • altijd beleefd tegenover trainers, jury, medeatleten
 • ·altijd volle inzet

De beker is een wisselbeker die de winnaar 1 jaar mag houden, daarna krijgt hij of zij een replica van deze beker.

 

P.R. Competitie

We hebben drie P.R. Competities.

1. Pupillen P.R. Competitie
2. Junioren C & D P.R. Competitie
3. Junioren B en ouder P.R. Competitie

Iedere P.R. Competitie heeft zijn eigen beker die de atleten kunnen winnen.

Deze beker wordt uitgereikt aan de atleet of atlete die in het afgelopen winter en zomerseizoen de meeste punten heeft gescoord in het P.R. klassement. Het P.R. klassement geldt voor alle wedstrijdatleten Baanatletiek.

Hoe werkt dit?

Zoals de naam al zegt is het de bedoeling dat je zo vaak mogelijk op alle onderdelen je persoonlijk record gaat verbeteren. Hierdoor verdien je een aantal punten. De hoeveelheid punten is afhankelijk van het soort wedstrijd (avond-, competitie-, club- of uitwedstrijd). Telkens zal het nieuwe persoonlijk record het oude vervangen en het nieuwe doel zijn om bij een volgende wedstrijd te verbeteren. Zo worden tijdens het hele seizoen (1 november tot en met 31 oktober) steeds de behaalde punten opgeteld, waarbij aan het eind degene met de meeste punten natuurlijk de winnaar is.

Je kunt de score zelf bijhouden door je prestaties of de verbeteringen op te schrijven.

Let op Bij uitwedstrijden geldt dat de uitslag alleen meetelt indien de uitslagen officieel doorgegeven zijn bij de Uitslagverwerking van GM.

Waarom is er een P.R. klassement?

In een sportvereniging en dus ook de atletiekvereniging is het vaak zo dat je eigenlijk pas meetelt als je presteert. Je kan echter een prestatie op twee manieren bekijken, namelijk:

 1. jouw prestatie ten opzichte van de prestatie van andere atleten.
 2. jouw prestatie ten opzichte van jouw vorige prestatie.

Bij de eerste manier gaat het meestal om de winnaar van een wedstrijd of het clubrecord. Doordat dit (zeker binnen de atletiekvereniging waar de factor geluk nauwelijks meespeelt) vaak dezelfde personen zijn, dreigt het gevaar dat iemand die ten opzichte van anderen wat minder hoog scoort nooit in de belangstelling staat. Dit terwijl hij/zij met een verbetering van zijn/haar eigen record een topprestatie geleverd heeft, dit is de tweede manier van bekijken.

Voorbeeld:

Een (gast) atleet/atlete die met een PR van 1.00 m hoogspringen op een wedstrijd 1.05 m hoogspringt, terwijl een medeatleet die een PR van 1.40 m heeft de wedstrijd wint met een sprong van 1.25 m hoog, heeft zeker evenveel applaus verdient als de winnaar van de wedstrijd. De eerste atleet heeft zijn eigen record verbeterd terwijl de winnende atleet zijn eigen record niet eens benaderd heeft.

Nu is het natuurlijk wel terecht dat de hoogste score de wedstrijd wint, maar om alle atleten mee te laten tellen is de puntentelling voor de PR trofee, op persoonlijke prestaties gebaseerd.

Wat willen we daarmee bereiken?

 • voor iedere (gast) atleet/atlete waardering voor zijn/haar eigen prestatie zodat iedereen nog meer plezier en voldoening aan atletiek zal beleven.
 • het opvoeren van trainingsijver en wedstrijdbezoek. Met dit laatste bedoelen we vooral eigen-, uitwedstrijden waarbij iedereen mag en niemand moet! Daarnaast vinden we competitiewedstrijden en de Clubkampioenschappen heel belangrijk en worden daardoor beter gewaardeerd met meer punten.

Met welke prestatie beginnen we de telling?

 • voor (gast) atleten die vorig jaar al om deze trofee hebben gestreden gelden als uitgangspunt de laatste persoonlijke records van vorig seizoen.
 • voor alle nieuwe (gast) leden die nog geen of alleen in de zaal wedstrijden hebben gehad, geldt het volgende;
  • voor de onderdelen hoogspringen en kogelstoten zullen de beste prestaties (van de zaalwedstrijden) als uitgangspunt gelden, indien niet aanwezig dan geldt het volgende punt.
  • voor de andere onderdelen, of als je nog geen enkele wedstrijdprestatie hebt, zul je op elk onderdeel eerst een beginprestatie neer moeten zetten bij je eerste zomerseizoenwedstrijd. Als aanmoedigingsprijs (omdat je jezelf de eerste keer niet kunt verbeteren) krijg je voor iedere nieuw neer te zetten prestatie 5 punten.
 • voor leden die in een andere categorie gekomen zijn, geldt het volgende:
  • voor elk nieuw of veranderd onderdeel (denk hierbij aan veranderde sprintafstand of gewicht van bal/kogel) moet eerst een beginprestatie worden neergezet bij de eerste zomerseizoenwedstrijd. Men krijgt als aanmoedigingspremie 5 punten voor ieder nieuw neer te zetten prestatie.
  • bij onderdelen die niet gewijzigd zijn geldt je laatste persoonlijk record van vorig zomerseizoen.

 

Hoe is de puntentelling?

Bij het verbeteren van een PR op een willekeurig onderdeel van een bepaalde categorie tijdens:

avondwedstrijd bij GM
een uitwedstrijd
competitie wedstrijd
clubkampioenschappen
evenaring van een PR
neerzetten van een nieuwe beginprestatie
20 punten
20 punten
30 punten
40 punten
5 punten
5 punten 
   

Let wel op bij uitwedstrijden telt de uitslag alleen mee indien deze zijn doorgegeven aan de persoon die de wedstrijduitslagen verwerkt. Zie https://www.avgm.nl/links 


Je zult wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!!!!!

Voor de B - junioren en ouder wordt een aparte PR - competitie bijgehouden. Deze categorieën kunnen op ieder onderdeel scoren. De puntenwaardering is hetzelfde als bij de jongere categorieën.

Atleten die zich per 1-11 afmelden als lid komen niet in aanmerking voor de PR beker/trofee.

Eisenkaarten

Voor de pupillen en junioren C en D worden de beste persoonlijke zomerseizoenprestaties verwerkt op een eisenkaart. Voor elk onderdeel staat een eerste en tweede eis vermeld. Behaalt men alle eerste eisen in een jaar, dan ontvangt men een zogenaamd Atletiekunie-lintje, haal je ook nog daarbij alle tweede eisen, dan ontvang je het zogenaamde Atletiekunie-kruisje, een speciale medaille.

Regels eisenkaarten

 1. De eisenkaart geldt voor het zomerseizoen.
 2. De uitslagen van de wedstrijden die voor de eisenkaart gelden moeten in de GM-er zijn vermeld zodat we de officiële wedstrijduitslag hebben.
 3. De bekendmaking en het uitreiken van de prijzen en eisenkaarten worden tijdens het officiële gedeelte van de Bingoavond  gedaan.
 4. Per onderdeel moet je eerst de eerste eis halen voordat je de tweede eis kunt halen. Het kan dus zijn dat je op een wedstrijd op een onderdeel al met je prestatie aan de tweede eis zou hebben voldaan maar deze prestatie voor de eerste eis geldt.
 5. Wanneer je alle eerste eisen hebt behaald krijg je een lintje in de kleuren van jouw categorie.
 6. Wanneer je alle eerste eisen en tweede eisen hebt behaald krijg je twee lintjes in de kleuren van jouw categorie en een Atletiekunie-kruisje, een speciale medaille.
 7. Voor de twee technische onderdelen hoogspringen en kogelstoten kan je ook tijdens het winterseizoen je eisen halen en tellen dus mee voor de eisenkaart. Dit hebben we gedaan omdat het voor jeugdige atleten toch wat moeilijke onderdelen zijn en zij daardoor meer kans hebben om de eerste en tweede eis te behalen.
 8. De pupillen C krijgen geen kogelstoten meer als wedstrijdonderdeel en daarom is het kogelstoten van de eisenkaart gehaald. In de plaats daarvan is het hoogspringen in de eisenkaart opgenomen.
 9. Voor de minipupillen gelden nog geen eisen omdat de minipupillen nog geen officieel wedstrijdonderdelen hebben en met de C pupillen worden ingedeeld. Wanneer de minipupillen wel officiële wedstrijdonderdelen krijgen worden voor de minipupillen ook een eisenkaart met eisen samengesteld.
 10. Voor de jongens junioren C, de meisjes junioren C en D is het moeilijker om de eisen op de middenlange afstanden (mla) te behalen. Op sommige wedstrijden krijgen de jongens junioren C de 1500m en op sommige de 800m of moet men kiezen uit een van deze twee onderdelen. Op sommige wedstrijden krijgen de meisjes junioren C en D de 1000m en op sommige de 600m.
 11. Daarom zijn er voor deze categorieën de twee middenlange afstanden aan elkaar gekoppeld en zijn er eisen gegeven aan die twee afstanden per categorie. Er wordt naar de twee afstanden gekeken of dat je de eisen hebt gehaald bv.  één  jongen junior C haalt op een wedstrijd op de 800m  2.50  en op een andere wedstrijd op de 1500m 5.00, met de 2.50 voldoet hij aan de eerste eis op de 800m en met de 5.00 aan de tweede eis van de 1500m en heeft daarmee de eerste en de tweede eis gehaald.

Onderdelen en eisen

Hieronder vinden jullie een overzicht van de eisen voor de verschillende categorieën. Daarop staat aan welke prestaties je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lintje of kruisje. Dit is voor elke categorie anders.

De bovenste regel is de 1ste eis en de onderste regel is de 2de eis.
Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.

Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.

Voorbeeld 40 m jongens B pupil 1ste eis 8.2 seconde
2de eis 7.5 seconde

Als je de 1ste keer 7.4 sec. loopt  dan wordt de 2de eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.

Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!!!!!

Hieronder de eisenkaart voor de verschillende categorieën met daarin opgenomen de eerste en tweede eis.

 

    sprint mla mla mla mla hoog ver kogel discus balw. speer
JC   100m     800m 1500m            
  1e eis 14.5     2.50 5.30 1.30 4.00 7.50 20.00   22.00
  2e eis 14.0     2.40 5.00 1.45 4.40 8.50 22.00   24.00
MC   80m 1 km 600m                
  1e eis 12.5 4.00 2.15     1.15 3.50 6.50 14.00   16.00
  2e eis 12.0 3.45 2.05     1.30 4.00 7.50 18.00   20.00
JD   80m 1km                  
  1e eis 12.5 4.00       1.10 3.50 7.00 14.00   16.00
  2e eis 12.0 3.45       1.25 4.00 7.50 17.00   20.00
MD   60m 1km 600m                
  1e eis 10.5 4.30 2.20     1.00 3.20 5.50 12.00   13.00
  2e eis 9.7 4.00 2.15     1.15 3.50 6.50 15.00   16.00
JAP   60m 1000m                  
  1e eis 10.5 4.30       0.95 3.15 5.50      
  2e eis 9.7 4.00       1.10 3.50 6.50      
MAP   60m                    
  1e eis 11.5 5.00       0.90 2.75 4.00      
  2e eis 10.5 4.30       1.05 3.25 5.00      
JBP   40m 1000m                  
  1e eis 8.2 5.00       0.90 2.75     13.00  
  2e eis 7.5 4.30       0.95 3.15     20.00  
MBP   40m 1 km                  
  1e eis 8.7 5.30       0.80 2.50     10.00  
  2e eis 7.5 5.00       0.90 3.00     13.00  
JCP   40m   600m                
  1e eis 9.0   3.15     0.65 2.30     10.00  
  2e eis 8.2   3.00     0.75 2.60     15.00  
MCP   40m   600m                
  1e eis 9.5   3.30     0.60 2.00     8.00  
  2e eis 8.7   3.15     0.70 2.35     10.00  

De bovenste regel is de 1e eis en de onderste regel is de 2e eis. Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.

Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.

Voorbeeld

40m jongens B pupil, 1e eis 8.2 seconde, 2e eis 7.5 seconde.

Als je de 1e keer 7.4 seconden loopt dan wordt de 2e eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.

Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!

 


Deel op sociale media:

Terug naar boven