avgm logo desktop

Paul Hoen

Paul Hoen300
         

Voorzitter Mail voor meer informatie

(Kies voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2011 ben ik lid van GM. Toen ik in de zomer van 2014 werd gevraagd om Bert van Drunen op te volgen heb ik daar niet lang over nagedacht. Als recreantloper had ik goede ervaringen met deze vereniging. Het is er gezellig met veel aandacht voor de breedtesport en ook, indien gewenst prestatiegericht, en met zeer veel mensen die GM een zeer warm hart toedragen. Natuurlijk moest ik een kennisachterstand wegwerken voor wat betreft sportief (nordic) wandelen en de baanatletiek. In november 2014 heb ik de voorzittershamer overgenomen in een bestuur met veel bestuurservaring. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Als bestuur weet je je gesteund door een grote groep vrijwilligers die allemaal het beste voor hebben met hun vereniging. Als bestuur bewaak je dan het algemeen verenigingsbelang. Ik hecht veel belang aan transparantie en een korte afstand tussen bestuur en leden en zal iedereen te woord staan om vragen te beantwoorden of probleempjes te bespreken.


Deel op sociale media:

Terug naar boven