Marleen Smulders

Marleen Smulders300
         

Secretaris

 

 Mail voor meer informatie

(Kies secretaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2008 ben ik lid van AVGM; dat is nog vrij kort, maar ik heb het idee dat ik al veel langer lid ben.
Sinds 2013 ben ik secretaris van het bestuur. Correspondentie loopt tegenwoordig vrijwel uitsluitend via e-mail, er komt slechts sporadisch nog papieren post binnen. De mailbox checken, zorgen dat de post doorgestuurd wordt naar de juiste functionaris binnen de vereniging zijn dagelijks terugkerende zaken. De maandelijkse bestuursvergaderingen voorbereiden en de verslaglegging daarvan hoort ook bij de routine. Verder heeft iedereen in het bestuur bepaalde commissies onder zich, wat betekent dat je eerste aanspreekpunt bent voor die commissie. Onder de secretaris vallen onder meer de PR, de ledenadministratie, de webcommissie en het clubblad. De commissies draaien grotendeels zelfstandig, maar als bestuurslid blijf je natuurlijk wel op de hoogte wat er speelt.

Daarnaast ben ik coördinator van de vrijwilligers. Hiervoor werd ik gevraagd toen ik ongeveer een jaar lid was. Ik ben toen begonnen met een overzicht te maken welke commissies er zijn en wie er allemaal als vrijwilliger in mee draaiden. Dat was meteen een mooie manier om te ontdekken hoe de vereniging in elkaar zit. Er kwam uiteindelijk een lijst uit met zo’n 250 namen, die inmiddels gegroeid is tot ver over de 300! Nou zijn dat niet allemaal mensen die dagelijks met GM bezig zijn, maar vele handen maken licht werk. Mijn belangrijkste taak als vrijwilligerscoördinator is te proberen ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen. Dat betekent aan de ene kant inventariseren wat (nieuwe) leden eventueel als vrijwilligers willen doen en aan de andere kant bekijken waar behoefte is aan vrijwilligers.


Deel op sociale media:

Terug naar boven